STREET NOISE

Do następnej edycji zostało:

47Dni 13Godzin 22Minut 08Sekund

Event skupiający Polską scenę Street Dance. 6 sędziów, 2 MC’s, 3 DJ’s i grono tancerzy, którzy chcą się zmierzyć na niezależnej scenie białostockiej.

2 dni zawodów w 4 kategoriach… let’s dance… let’s fight.

 • 2

  MC's

 • 3

  DJ's

 • 6

  Jury

 • 2 +

  dni

Hip Hop 2 vs 2

kategorie: junior do 13 lat | old 14 lat i powyżej

3 sędziów

Eliminacje (13 maja 2017):

3 ekipy jednocześnie

lecimy bez rutyn – sam freestyle

każda osoba z dwójki ma 45 sekund na seta

każda ekipa dostaje od sędziego od 0 do 20 punktów (10 punktów set)

16 ekip z największą ilością punktów przechodzi do finału

Finał Hip Hop (14 maja 2017):

walki 2 vs 2, po 2 sety na ekipę | max 60 s. set

walka o 1, 2, 3 miejsce: po 4 sety na ekipę

Street Noise Showcase (13 maja 2016)

kategorie: junior do 13 lat | old 14 lat i powyżej

6 sędziów

Eliminacje (13 maja 2016):

czas na pokaz 2m.

kategoria taneczna: street dance

każda ekipa dostaje od sędziego od 0 do 50 punktów

6 ekip z największą ilością punktów przechodzi do finału

Finał Showcase (14 maja 2016):

czas na pokaz: 3,5m.

wymiary parkietu: 6x9m

Bboying 3 vs 3

kategorie: junior do 13 lat | old 14 lat i powyżej

3 sędziów

Eliminacje (13 maja 2017):

2 ekipy jednocześnie

lecimy bez rutyn- sam freestyle

każda ekipa dostaje od sędziego od 0 do 30 punktów (10 punktów set)

8 ekip z największą ilością punktów przechodzi do finału

Finał Bboying (14 maja 2017):

walki 3 vs 3, po 3 sety na ekipę

walka o 1, 2, 3 miejsce: po 6 setów na ekipę

All Styles Crew

bez podziału wiekowego (4-8 osób)

6 sędziów

Eliminacje (13 maja 2017):

po 2 ekipy

każda ekipa dostaje od sędziego od 0 do 50 punktów

8 ekip z największą ilością punktów przechodzi do finału

Finał All Styles Crew (14 maja 2017):

ćwierćfinał | walki ekipa na ekipę po 6 minut walka,

półfinał | walki ekipa na ekipę po 8 minut walka

walka o 1,2,3 miejsce po 10 minut walka

§ 1. INFORMACJE OGÓLNE
1. Każdy z uczestników zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem Street Noise.
2. Regulamin określa zasady organizacji Street Noise 2017.
3. Organizatorem Street Noise jest Stowarzyszenie Freeway.
4. Street Noise odbywa się w Klubie Gwint w Białymstoku.

§ 2. ZGŁOSZENIA
1. Warunkiem udziału w zawodach jest przesłanie zgłoszenia oraz wpłacenie opłaty startowej (dalej: Startowe) 5 maja 2017 r.
2. Każdy uczestnik opłaca Startowe w wysokości 20 zł za osobę do 5 maja 2017 oraz 30 zł po tym terminie.
3. Za drugą kategorię Startowe wynosi 10 zł za osobę.
4. Zgłoszenia dokonujemy poprzez uzupełnienie i wysłanie Formularzu Zgłoszeniowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej www.streetnoise.pl.
5. Startowe należy wpłacać na rachunek bankowy: tytuł przelewu: „Startowe Street Noise + imię nazwisko / formacja + kategoria + liczba osób”.

§ 3. ELIMINACJE i FINAŁY
1.ELIMINACJE rozpoczynają się 13 maja 2017 o godz. 10.00.
Zasady eliminacji określone są w zakładce zasady na stronie: www.streetnoise.pl.
2. FINAŁY rozpoczynają się 14 maja 2017 o godz. 13.00
Zasady finałów określone są w zakładce zasady na stronie: www.streetnoise.pl.
3.Kategorie:
• Hip Hop 2 vs 2 (Junior do 13 lat, Old 14 lat i powyżej),
• Bboying 3 vs 3 (Junior do 13 lat, Old 14 lat i powyżej),
• Showcase (Junior do 13 lat, Old 14 lat i powyżej),
• All styles crew.
4. Spoza danej kategorii wiekowej może być w grupie maksymalnie 20% wszystkich tancerzy. Do kategorii wiekowej Uczestnicy są przypisywani według rocznika, który można zweryfikować na podstawie legitymacji szkolnej, którą muszą mieć przy sobie na zawodach.
5. Uczestnik może startować tylko w jednej kategorii wiekowej (np. ta sama osoba, nie może startować jednocześnie w kat. 3v3 Bboing Old i 3vs3 Bboyin Junior). Poza kategorią SHOWCASE, gdzie zawodnik może wystartować ponownie w tej samej kategorii o ile skład grupy jest różny w minimum 50%.
6. Kategorię wiekową 2 vs 2, 3 vs 3 zawsze przydzielamy według wieku najstarszego zawodnika.
7. W przypadku nagrody pieniężnej otrzymanej przez osobę nieletnią, wymagany jest odbiór nagrody wraz z tymczasowym lub prawnym opiekunem.
8. Zawodnicy mogą rejestrować się i zapisywać nawet w dniu zawodów. Jednak organizator zastrzega sobie, iż w przypadku dużej ilości zawodników może zamknąć listę w danej kategorii.

§ 4. POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE
1. Zasady udziału w Street Noise:
• uczestnicy na koszt własny lub instytucji delegujących przyjeżdżają i ubezpieczają się, a także zapewniają sobie zakwaterowanie i wyżywienie w Białymstoku;
• organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami.
2. Zasady przebywania w Klubie Gwint:
• wszyscy uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących na terenie klubu Gwint;
• uczestnicy małoletni (osoby, które w dniu zawodów nie ukończyły 18. roku życia) muszą mieć zapewnioną opiekę osoby dorosłej;
• organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione w szatni i na terenie klubu; rejestrując się na Street Noise przed eliminacjami uczestnicy i opiekunowie tym samym akceptują niniejszy Regulamin i zobowiązują się do stosowania jego postanowień, potwierdzają brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach  oraz oświadczają, że biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu nie będą dochodzić odszkodowania od organizatorów. W przypadku gdy uczestnik jest małoletni osoba dorosła sprawująca opiekę nad grupą (zgodnie z prawem oświatowym) musi zweryfikować jego stan zdrowia i wypełnić w biurze organizacyjnym najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zawodach małoletnich, których jest opiekunem;
• organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania zawodów;
• na prowadzenie reklamy lub działalności promocyjnej w jakiejkolwiek postaci należy uzyskać zgodę organizatora;
• wszelkie niestosowne gesty lub komentarze i zbyt hałaśliwe zachowanie w trakcie trwania imprezy oraz ogłaszania wyników są równoznaczne z dyskwalifikacją osoby, zespołu lub grupy w tej lub w kolejnych edycjach Street Noise.
3. Sprawy techniczne:
• wymiary parkietu: 6 m × 8 m;
• formacje występują przy nagraniach własnych (nośnik: pendrive);
• uczestnicy zobowiązani są do wykorzystywania utworów, artystycznych, wykonań i fonogramów z poszanowaniem praw autorskich i pokrewnych osób, którym one przysługują, w tym ich twórców, artystów, wykonawców oraz producentów;
• uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania kolejności startowej danej kategorii tanecznej, nieobecność powoduje automatyczną dyskwalifikację.
4. Uczestnicy zezwalają organizatorowi na utrwalanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku w celach promocyjnych w różnych formach przekazu: prasowego, telewizyjnego, filmowego, radiowego, elektronicznego.
5. Organizator nie wyraża zgody na prowadzenie żadnych form reklamy, bez uzyskania wcześniejszej zgody.
6. Plan eventu jest orientacyjny, w każdej chwili może ulec zmianie.
7. Organizator zastrzega sobie prawa do publikacji materiałów filmowych w jakimkolwiek portalu społecznościowym np. youtube, facebook i inne. Po upływie 14 dni od zakończenia eventu, będzie można umieszczać materiały filmowe gdziekolwiek.
8. Uczestnicy Street Noise z chwilą zgłoszenia wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb organizacji Karnawału (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz na rejestrację, fotografowanie i publikowanie zdjęć i nagrań z Karnawału w mediach, w szczególności na stronie internetowej WOAK w Białymstoku oraz stronie internetowej Karnawału w celach promocyjnych, w tym w szczególności  na publikację ich wizerunku.

§ 5. PRZEPISY KOŃCOWE
1. Organizację Street Noise reguluje niniejszy Regulamin.
2. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP i P.POŻ obowiązujących na terenie obiektu.
3. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnika lub grupy.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

W kategoriach OLD freestyle and ALL STYLE CREW przyznawane są nagrody pieniężne.

W kategorii JUNIOR freestyle są to nagrody rzeczowe.

W kategoriach SHOWCASE przyznawane są nagrody rzeczowe.

*wszystie ekipy otrzymują puchary bądź medale oraz dyplomy

1 miejsce All Styles Crew – nagroda finansowa
2 miejsce All Styles Crew – nagrody rzeczowe
3 miejsce All Styles Crew – nagrody rzeczowe

1 miejsce Bboying 3 vs 3 old – nagroda finansowa
2 miejsce Bboying 3 vs 3 old – nagroda finansowa
3 miejsce Bboying 3 vs 3 old – nagroda finansowa

1 miejsce Hip Hop 2 vs 2 old – nagroda finansowa
2 miejsce Hip Hop 2 vs 2 old – nagroda finansowa
3 miejsce Hip Hop 2 vs 2 old – nagroda finansowa

1 miejsce Hip Hop Junior 2 vs 2 junior – nagrody rzeczowe
2 miejsce Hip Hop Junior 2 vs 2 junior – nagrody rzeczowe
3 miejsce Hip Hop Junior 2 vs 2 junior – nagrody rzeczowe
4,5,6,7,8 miejsce Hip Hop Junior 2 vs 2 junior –  upominki od sponsora

1 miejsce Bboying 3 vs 3 junior – nagrody rzeczowe
2 miejsce Bboying 3 vs 3 junior – nagrody rzeczowe
3 miejsce Bboying 3 vs 3 junior – nagrody rzeczowe
4,5,6,7,8 miejsceBboying 3 vs 3 junior – umpominki od sponsora

1 miejsce Showcase old – nagrody rzeczowe
2 miejsce Showcase old – nagrody rzeczowe
3 miejsce Showcase old – nagrody rzeczowe

1 miejsce Showcase junior – nagrody rzeczowe
2 miejsce Showcase junior – nagrody rzeczowe
3 miejsce Showcase junior – nagrody rzeczowe

MC's

MC's


Takich 3 jak tych 2 MC's nie znajdziecie nigdzie. Rademenez i Mamuśka po raz pierwszy w komitywie!

DJ's

DJ's


DJ's o których każdy słyszał i których każdy słyszał.
Mistrzowie gramofonów i solidnych dźwięków, pokażą co znaczy STREET NOISE.

Jury

Jury


Niezależne JURY z najwyższej półki.
Z ogromną wiedzą i doświadczeniem. Najbardziej kochani, a zarazem znienawidzeni | poza układami i systemami skład 26+ :)

Koszty

Startowe
20PLN

 • 20 PLN 5 maja
 • 30 PLN od 6 maja
 • 10 PLN za każdą kolejną kategorię

Wjazd
10PLN

 • wjazd od 9.30

After party
10PLN

 • startujemy od 21.00
 • impreza do ostatniego gościa

Imię i nazwisko (wymagane)

E-mail (wymagany)

Numer telefonu (wymagany)

Lista uczestników
(Imię/Nazwisko, Ksywa, Kategoria, Wiek) (wymagany)

Potwierdzam zgłoszenie i zobowiązuję się do wniesienia opłaty startowej zgodnie z regulaminem.

1. Każdy z uczestników zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem |STREET NOISE.

2. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie eventu.

3. Organizator nie sprawuje opieki nad nieletnimi uczestnikami eventu.

4. Każdy z uczestników zawodów występuje na zawodach na własną odpowiedzialność lub w przypadku osób nieletnich prawnego lub tymczasowego opiekuna.

5. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP i P.POŻ obowiązujących na terenie obiektu.

6. Organizator nie wyraża zgody na prowadzenie żadnych form reklamy, bez uzyskania wcześniejszej zgody.

7. Opłata startowa za pierwszą kategorię wynosi 20 zł.

8. W przypadku, gdy uczestnik bierze udział w więcej niż jednej kategorii, doliczana jest opłata 10 zł.

9. Jury ma prawdo do dyskwalifikację z zawodów każdego uczestnika lub grupy za
wszelkie niestosowne gesty lub komentarze w trakcie trwania imprezy oraz ogłaszania wyników.

10.Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania kolejności startowej danej kategorii tanecznej, nieobecność powoduje automatyczną dyskwalifikację.

11. Zawodnicy mogą rejestrować się i zapisywać nawet w dniu zawodów. Jednak organizator zastrzega sobie, iż w przypadku dużej ilości zawodników może zamknąć listę w danej kategorii.

12. Uczestnik może startować tylko w jednej kategorii wiekowej (np. ta sama osoba, nie może startować jednocześnie w kat. 3v3 Bboing Old i 3vs3 Bboyin Junior).

13. Uzyskane nagrody podczas eventu np. pakiety, wejściówki są imiennie i nie podlegają sprzedaży.

14. W przypadku nagrody pieniężnej otrzymanej przez osobę nieletnią, wymagany jest odbiór nagrody wraz z tymczasowym lub prawnym opiekunem.

15. Plan eventu jest orientacyjny, w każdej chwili może ulec zmianie.

16. Rejestracja uczestników odbywa się od godz. 8.00 do godz. 13.00 po tym czasie wpis na listę nie będzie możliwy.

17. Organizator zastrzega sobie prawa do publikacji materiałów filmowych w jakimkolwiek portalu społecznościowym np. youtube, facebook i inne. Po upływie 14 dni od zakończenia eventu, będzie można umieszczać materiały filmowe gdziekolwiek.

18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

NAGRODY:
W kategoriach OLD freestyle and ALL STYLE CREW przyznawane są nagrody pieniężne, a przypadku kategorii JUNIOR freestyle są to nagrody rzeczowe. W kategoriach SHOWCASE przyznawane są nagrody rzeczowe.

Organizatorzy

Organizatorzy, których wszyscy znacie - w komitywie:

Blog

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy na blog…

Masz jakieś pytania?

Dzwoń i pytaj… nie krępuj się… 24h na dobę :)

Kontakt

Miejsce zawodów:
Zawody odbywają się w Klubie Studenckim GWINT na terenie Politechniki Białostockiej
Adres: ul. Zwierzyniecka 10
Koordynaty GPS: 53.1189045, 23.1514704

Dojazd komunikacją miejską
Dla przyjeżdżających PKP / PKS
Dojazd z dworca PKP - autobus numer 10 w kierunku Ignatki
Wysiadamy: Zwierzyniecka / prez. Kaczorowskiego
Dojazd z dworca PKS - autobus numer 19 w kierunku Dojlidy Górne
Wysiadamy: Kopernika, osiedle Bema
Dojazd z dworca PKS - autobus numer 23 w kierunku Wiadukt
Wysiadamy: Wiejska / Kopernika
Zakwaterowanie
Hostel Podlasie, Al. J. Piłsudskiego 7B, 15-443 Białystok, tel. 85 652-42-50
Hotel 3 Trio, Hurtowa 3, 15-399 Białystok, tel. 85 745-40-50

Kontakty
Zawsze chętni do pomocy. Masz pytanie? Pytaj... bo kto pyta, ten... pyta 🙂
Mamuśka
Mała, wredna, biegająca
509 796 443

Tomek
Duży człowiek z jeszcze większym sercem
724 709 765

Sponsorzy

Partnerzy

Patroni medialni

English
Agencja Marketingu Internetowego