Jury, Host, DJs

Jury, Host, DJs

Jury

Hip Hop i Showcase

 • Frenczi
 • Sheva
 • Surwi

Breaking

 • Bgirl A.G.T.
 • Bboy JohnnyFox
 • Bboy Thomaz

Host

Hip Hop

 • Marta Mamuśka Molska
 • Radzias

Breaking

 • Bboy Sierber
 • Bboy Mąka

DJs

 • Dj Zielak
 • Dj Jakubeg